ASUS ROG GL552VX - การเปิดเมนูเริ่ม

background image

การเปิดเมนูเริ่ม

วางตำาแหน่งเมาส์เหนือปุ่ม Start (เริ่ม)

ที่มุมซ้ายล่างของเดสก์ทอปของคุณ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม

กดปุ่มโลโก้ Windows

บนแป้นพิมพ์ของคุณ