ASUS ROG GL552VX - Interna modem uppfyllelse

background image

Interna modem uppfyllelse

Den bärbara datorn med interna modem överensstämmer med JATE (Japan), FCC

(USA, Kanada, Korea, Taiwan) och CTR21. Det interna modemet har godkänts i

enlighet med rådsbeslut 98/482/EC för paneuropeisk enskild terminalanslutning

till det publika telefonnätet (PSTN). Emellertid på grund av olikheter mellan

de enskilda PSTN i de olika länderna ger inte godkännandet själv en ovillkorlig

försäkran om fungerande drift på varje PSTN nätverks anslutningspunkt. Vid

eventuella problem bör du först kontakta leverantören av utrustningen.

OBS! Blue-ray ROM-enheten finns på vissa modeller.

background image

E-manual för bärbar dator

107