ASUS ROG GL552VX - Översikt

background image

Översikt

Den 4 augusti 1998 publicerades den europeiska rådets beslut angående CTR 21

i Officiella tidningar av EC. CTR 21 gäller för alla icke röstutrustningar med DTMF-

uppringning vilka är avsedda att anslutas till det analoga PSTN (Public Switched

Telephone Network/publika telefonnätet).

CTR 21 (Common Technical Regulation) för anslutningskrav för anslutning till det

analoga publika telefonnätet av terminalutrustning (exkluderat terminalutrustning

som stödjer rösttelefoni justerad tjänst) i vilka nätverksadressering utförs med

hjälp av tvåtons flerfrekvenssignalering.