ASUS ROG GL552VX - Bluetooth 

background image

Bluetooth

Koristite Bluetooth da biste olakšali bežični prenos podataka između

vašeg i drugih uređaja na kojima je Bluetooth funkcija omogućena.

VAŽNO! Uverite se da je Airplane mode (Avionski režim) isključen

kako biste omogućili Bluetooth funkciju notebook računara. Više detalja

potražite u odeljku Avionski režim u okviru ovog priručnika.

Uparivanje sa drugim uređajima na kojima je Bluetooth

funkcija omogućena

Potrebno je da uparite svoj notebook računar sa drugim uređajima na

kojima je Bluetooth funkcija omogućena da biste bili u mogućnosti da

obavljate prenos podataka. Povežite uređaje pomoću sledećih koraka:

1. Pokrenite

Settings (Podešavanja) iz „Start“ menija.

2. Izaberite

Devices (Uređaji), zatim izaberite Bluetooth da

biste pretraživali uređaje sa aktiviranim Bluetooth-om.

3. Pod

PC Settings (Postavke računara), izaberite

Devices (Uređaji) i zatim tapnite na Add a Device

(Dodaj uređaj) da biste pretražili uređaje na kojima

je Bluetooth funkcija omogućena. Ako se podudaraju,

izaberite Yes (Da) da biste uspešno uparili notebook

računar sa uređajem.

NAPOMENA: Kod nekih uređaja na kojima je Bluetooth

funkcija omogućena, možda će od vas biti zatraženo da

unesete kôd vašeg notebook računara.

background image

E-priručnik za notebook računar

59

Isključivanje avionskog režima

1. Pokrenite

Action Center (Centar za aktivnosti) sa

trake zadataka.

2.

Izaberite ikonu

da biste onemogućili Režim

rada u avionu.

Pritisnite

.

1. Pokrenite

Action Center (Centar za aktivnosti) sa

trake zadataka.

2.

Izaberite ikonu

da biste aktivirali Režim rada u

avionu.

Pritisnite

.