ASUS ROG GL552VX - Konfigurácia dynamického pripojenia k sieti IP/PPPoE

background image

Konfigurácia dynamického pripojenia k sieti IP/PPPoE

1.

Spustite možnosť Settings (Nastavenia).

2.

Vyberte položku Network & Internet (Sieť a

internet).

3.

Vyberte položky Ethernet (Ethernet) > Network

and Sharing Center (Centrum sietí a zdieľania).

4.

Vyberte sieť LAN a potom položku Properties

(Vlastnosti).

5.

Vyberte položku Internet Protocol Version 4 (TCP/

IPv4) (Verzia internetového protokolu 4 (TCP/

IPv4)) a potom položku Properties (Vlastnosti).

6.

Vyberte položku Obtain an IP address

automatically (Automaticky získať IP adresu) a

potom ťuknite na tlačidlo OK.

POZNÁMKA: Ak používate pripojenie PPPoE, pokračujte

ďalšími krokmi.

background image

notebooku Elektronická príručka

61