ASUS ROG GL552VX - Bluetooth 

background image

Bluetooth

Ak chcete vykonávať dátové prenosy, musíte spárovať svoj notebook s

inými zariadeniami s aktivovanou funkciou Bluetooth. Svoje zariadenia

pripojte vykonaním nasledujúcich krokov:

1. Položku

Settings (Nastavenia) spustite z ponuky

Štart.

2.

Ak chcete vyhľadať zariadenia so zapnutou funkciou

Bluetooth, vyberte položku Devices (Zariadenia) a

potom položku Bluetooth.

3.

Zo zoznamu vyberte zariadenie. Heslo vo vašom

prenosnom počítači porovnajte s heslom, ktoré

je odoslané do vybraného zariadenia. Ak sú

rovnaké, ťuknite na tlačidlo Yes (Áno) na úspešné

spárovanie vášho prenosného počítača s príslušným

zariadením.

POZNÁMKA: V prípade niektorých zariadení s

aktivovanou funkciou Bluetooth môžete byť vyzvaní na

zadanie prístupového kódu vášho prenosného počítača.

background image

notebooku Elektronická príručka

59