ASUS ROG GL552VX - Uwaga dotycząca produktów Macrovision Corporation

background image

Uwaga dotycząca produktów Macrovision

Corporation

Produkt ten zawiera technologię ochrony praw autorskich, wykorzystującą

pewne rozwiązania opatentowane w USA oraz podlegające innym prawom o

ochronie dóbr intelektualnych, które są własnością firmy Macrovision Corporation

i innych prawnych właścicieli. Korzystanie z niniejszej technologii ochrony praw

autorskich musi być autoryzowane przez firmę Macrovision Corporation. Ponadto

jest ona przeznaczona jedynie do użytku domowego i innych ograniczonych

zastosowań chyba, że autoryzacja firmy Macrovision Corporation stanowi inaczej.

Przetwarzanie wsteczne i deasemblacja są zabronione.