ASUS ROG GL552VX - Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC)

background image

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal

Communications Commission (FCC)

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega

następującym dwóm warunkom:

Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.

Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z

uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla

urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te

zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami

w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować

promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub

eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności

radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku

określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego

lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego

urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych

metod:

Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.

background image

110

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do

którego podłączony jest odbiornik.

Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/

telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

OSTRZEŻENIE! W celu wypełnienia wymagań FCC dotyczących limitów emisji i

zapobiegania zakłóceniom odbioru pobliskiego sprzętu radiowo-telewizyjnego,

wymagane jest używanie ekranowanego kabla zasilającego. Ważne jest, aby używany

był wyłącznie dostarczony kabel. Do podłączania do tego sprzętu urządzeń I/O (we/wy)

należy stosować wyłącznie ekranowane kable. Ostrzega się, że nieautoryzowane zmiany

lub modyfikacje mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do korzystania z

tego urządzenia.

(Przedruk ze zbioru przepisów Federal Regulations #47, część 15.193, 1993.

Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records

Administration, U.S. Government Printing Office.)