ASUS ROG GL552VX - Instalacja dysku twardego

background image

Instalacja dysku twardego

Pojemność pamięci komputera można zwiększyć, instalując moduł

pamięci RAM w gnieździe modułu pamięci.

Moduł pamięci RAM należy zainstalować w komputerze zgodnie z

poniższą procedurą:

WAŻNE! W celu zapewnienia maksymalnej kompatybilności i

niezawodności, moduły rozszerzeń należy kupować tylko od

autoryzowanych sprzedawców tego notebooka.

OSTRZEŻENIE! Przed zdjęciem pokrywy gniazda dysku twardego

należy odłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, linie telefoniczne i

telekomunikacyjne, a także złącze zasilania (np. zasilacz zewnętrzny,

zestaw baterii, itd.).

UWAGA:

Wygląd komputera od spodu, a także wygląd modułu pamięci RAM

mogą różnić się w zależności od modelu, ale instalację modułu

pamięci RAM wykonuje się w ten sam sposób.

Zalecane jest, aby instalacja modułu pamięci RAM przebiegała

pod nadzorem osoby mającej odpowiednią wiedzę. Można także

odwiedzić autoryzowane centrum serwisowe w celu uzyskania

dalszej pomocy.

background image

92

Podręcznik elektroniczny do notebooka

A.

Poluzuj śrubę znajdującą się w pokrywie wnęki komputera .

B.

Wysuń pokrywę wnęki, a następnie wyjmij ją całkowicie z

komputera

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

93

C.

Dopasuj i włóż moduł pamięci RAM do gniazda modułu pamięci

RAM.

D.

Dociśnij moduł pamięci RAM do momentu usłyszenia kliknięcia

oznaczającego zabezpieczenie na miejscu.

background image

94

Podręcznik elektroniczny do notebooka

E.

Wyrównaj i umieść na miejscu pokrywę wnęki.

F.

Zamocuj ponownie i zabezpiecz pokrywę za pomocą wykręconej

wcześniej śruby.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

95