ASUS ROG GL552VX - Konfiguracja połączenia sieciowego ze statycznym adresem IP

background image

Konfiguracja połączenia sieciowego ze statycznym

adresem IP

1.

Powtórz czynności 1 - 5 opisane w rozdziale

Konfiguracja połączenia sieciowego z dynamicznym

adresem IP/PPPoE.

2

Wybierz pozycję Use the following IP address

(Użyj następującego adresu IP).

3.

Wprowadź dane uzyskane od swojego dostawcy

usług: adres IP, maskę podsieci i domyślną bramę.

4.

W razie potrzeby możesz również wprowadzić

adres preferowanego serwera DNS oraz adres

alternatywnego serwera DNS, a następnie wybrać

przycisk OK.

7.

Wróć do okna Network and Sharing Center

(Centrum sieci i udostępniania), a następnie

wybierz pozycję Set up a new connection or

network (Skonfiguruj nowe połączenie lub nową

sieć).

8.

Wybierz pozycję Connect to the Internet (Połącz

z Internetem), a następnie wybierz przycisk Next

(Dalej).

9.

Wybierz pozycję Broadband (PPPoE) [Połączenie

szerokopasmowe (PPPoE)].

10. Wpisz nazwę użytkownika, hasło oraz nazwę

połączenia, a następnie wybierz przycisk Connect

(Połącz).

11. Wybierz przycisk Close (Zamknij), aby zakończyć

konfigurację.

12. Wybierz ikonę

na pasku zadań, a następnie

wybierz utworzone właśnie połączenie.

13. Wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie

wybierz przycisk Connect (Połącz), aby uzyskać

połączenie internetowe.

background image

62

Podręcznik elektroniczny do notebooka