ASUS ROG GL552VX - Menu Start

background image

Menu Start

Menu Start to główna brama do programów zainstalowanych na

notebooku, aplikacji systemu Windows®, folderów oraz ustawień.

W menu Start można wykonywać poniższe czynności:

Uruchamianie programów lub aplikacji systemu Windows®

Uruchamianie często używanych programów lub aplikacji

systemu Windows®

Dostosowywanie ustawień notebooka

Korzystanie z pomocy dotyczącej systemu operacyjnego

Windows

Wyłączanie notebooka

Wylogowywanie się z systemu Windows lub przełączanie na

konto innego użytkownika

Zmiana ustawień konta, blokowanie lub wylogowywanie się z konta

Uaktywnianie menu Start

Zamykanie systemu, ponowne uruchamianie lub przełączanie notebooka do trybu uśpienia

Wyświetlanie pozycji All apps (Wszystkie aplikacje)

Uaktywnianie widoku Task view (Widok zadań)

Uruchamianie aplikacji z paska zadań

Uruchamianie aplikacji z ekranu Start

Uruchamianie narzędzia File Explorer (Eksplorator plików)

Wyświetlanie pozycji Settings (Ustawienia)

Uaktywnianie funkcji Search (Wyszukaj)

background image

46

Podręcznik elektroniczny do notebooka