ASUS ROG GL552VX - Widok z lewej

background image

Widok z lewej

Wejście zasilania

Do tego gniazda należy podłączyć dołączony zasilacz w celu

naładowania zestawu baterii a także zasilania notebooka.

OSTRZEŻENIE! W czasie używania adapter może się nagrzewać.

Gdy adapter jest podłączony do gniazdka elektrycznego, nie

należy go przykrywać i należy go trzymać z dala od ciała.

WAŻNE! W celu naładowania zestawu baterii i zasilenia

notebooka należy używać wyłącznie dołączonego zasilacza.

Szczeliny wentylacyjne

Otwory wentylacyjne służą do doprowadzania zimnego

powietrza i odprowadzania gorącego powietrza z notebooka.

WAŻNE! W celu zapobiegania przegrzaniu się urządzenia należy

upewnić się, czy otwory wentylacyjne nie są zasłonięte przez

kartki papieru, książki, ubrania, przewody lub inne przedmioty.

background image

24

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Port USB typu C

Port USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) typu C zapewnia

szybkość transferu danych do 5 Gb/s i jest wstecznie zgodny ze

standardem USB 2.0.

UWAGA:

Szybkość transferu danych tego portu zależy od modelu.

Port HDMI

To gniazdo służy do podłączania złącza HDMI (Wysokiej

jakości interfejs multimedialny) i jest zgodne z HDCP w celu

odtwarzania HD DVD, Blu-ray oraz innych treści objętych

ochroną.

Port sieci LAN

Aby podłączyć urządzenie do sieci lokalnej LAN, należy włożyć

przewód sieciowy do tego portu.

Złącze USB 3.0

Port Uniwersalna magistrala szeregowa 3.0 (USB 3.0), zapewnia

szybkość transferu danych do 5 Gbit/s i jest wstecznie zgodny

ze standardem USB 2.0.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

25