ASUS ROG GL552VX - Kietojo disko įdėjimas

background image

Kietojo disko įdėjimas

Norėdami pakeisti nešiojamojo kompiuterio standžiojo disko įrenginį,

atlikite toliau nurodytus veiksmus.

SVARBI INFORMACIJA! Norėdami užtikrinti maksimalų suderinamumą

ir patikimumą, HDD pirkite tik iš įgaliotųjų šio nešiojamojo kompiuterio

pardavėjų.

ĮSPĖJIMAS! Prieš nuimdami standžiojo disko dangtelį, atjunkite visus

išorinius įrenginius, telefonus arba telekomunikacijų linijas bei maitinimo

jungtis (pavyzdžiui, išorinį elektros tiekimą, akumuliatoriaus bloką ir pan.).

PASTABA:

Nešiojamojo kompiuterio apatinės pusės vaizdas gali skirtis

priklausomai nuo modelio, bet HDD įrengimas yra visiškai vienodas.

Patariame HDD keisti prižiūrint profesionalui. Jei reikės pagalbos, taip

pat galite apsilankyti įgaliotame techninės priežiūros centre.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

83

A.

Atlaisvinkite nešiojamojo kompiuterio skyriaus dangtelio varžtą.

B.

Skyriaus dangtelį nutraukite ir visiškai nuimkite nuo nešiojamojo

kompiuterio.

background image

84

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

C.

Atsukite HDD nišą skyriuje laikančius varžtus.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

85

D.

(pasirinktinai) Jeigu nešiojamajame kompiuteryje HDD jau įdėtas,

atjunkite HDD bloką nuo HDD prievado, kaip pavaizduota toliau

esančiame paveikslėlyje.

background image

86

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

HDD niša

E.

Ištraukite HDD bloką iš skyriaus, naudodami atlanką.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

87

F.

(pasirinktinai) Jeigu HDD jau pritvirtintas prie HDD bloko, žr.

toliau aprašytus veiksmus, kaip išimti seną HDD:

1.

Atsukite visus HDD bloko šonuose esančius varžtus.

2.

Išimkite seną HDD iš HDD bloko, padėkite jį ant lygaus sauso

paviršiaus, jo PCB (spausdintinės plokštės) puse į viršų, kaip

pavaizduota toliau esančiame paveikslėlyje.

senas HDD

HDD niša

background image

88

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

G.

Naują HDD su PCB (spausdintine plokšte) įdėkite taip, kad jis būtų

priekiu atsuktas į HDD nišą. Įsitikinkite, kad HDD prievado jungčių

neužstoja jokia HDD nišos dalis.

H.

Įsukite pirmiau išimtus varžtus.

naujas HDD

HDD niša

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

89

I.

HDD nišą vėl įdėkite į skyrių taip, kad HDD jungtis būtų sulygiuota

su nešiojamojo kompiuterio HDD prievadu. Stumkite HDD nišą,

kol ji atsidurs nešiojamajame kompiuteryje.

J.

Priveržkite anksčiau išsuktus HDD nišos varžtus.

background image

90

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

K.

Atitaikykite ir uždenkite skyriaus dangtelį.

L.

Uždėkite dangtelį ir priveržkite jį pirmiau išsuktais varžtais.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

91