ASUS ROG GL552VX - Dinaminio IP/PPPoE tinklo ryšio konfigūravimas

background image

Dinaminio IP/PPPoE tinklo ryšio konfigūravimas

1. Atidarykite

Settings (Nuostatos ).

2. Pasirinkite

Network & Internet (tinklas ir

internetas).

3. Pasirinkite

Ethernet (ethernetas) > Network and

Sharing Center (tinklų ir bendrinimo centras).

4.

Pasirinkite savo LAN, tada pasirinkite Properties

(ypatybės).

5. Pasirinkite

Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)

(4 interneto protokolo versija (TCP/IPv4)), tada

pasirinkite Properties (ypatybės).

6. Pasirinkite

Obtain an IP address automatically

(automatiškai gauti IP adresą), tada pasirinkite

OK (taip).

PASTABA: Jeigu naudojate PPPoE ryšį, pereikite prie kitų veiksmų.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

61

7.

Sugrįžkite į Network and Sharing Center (tinklų ir

bendrinimo centro) langą, o tada spustelėkite Set

up a new connection or network (nustatyti naują

ryšį arba tinklą).

8. Pasirinkite

Connect to the Internet (prijungti prie

interneto) ir paspauskite Next (toliau).

9. Pasirinkite

Broadband (PPPoE) (plačiajuostis

(PPPoE)).

10. Įrašykite savo User name (vartotojo vardą), Password

(slaptažodį) ir Connection name (ryšio pavadinimą),

o tada pasirinkite Connect (prisijungti).

11. Pasirinkite

Close (uždaryti), kad baigtumėte

konfigūraciją.

12. Užduočių juostoje pasirinkite

, paskui

pasirinkite ką tik nustatytą ryšį.

13. Įrašykite savo User name (vartotojo vardą) ir

Password (slaptažodį), o tada pasirinkite Connect

(prisijungti), kad pradėtumėte prisijungimą prie

interneto.