ASUS ROG GL552VX - Izvođenje opcije za oporavak

background image

Izvođenje opcije za oporavak

Pogledajte sljedeće korake ako želite pristupiti i koristiti bilo koju od

dostupnih opcija za oporavak prijenosnog računala.

1.

Pokrenite Settings (Postavke) pa odaberite

Update and security (Ažuriranje i sigurnost).

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

79

2.

U opcijama Update and security (Ažuriranje i sigurnost)

odaberite Recovery (Oporavak) i zatim odaberite opciju za

oporavak koju želite upotrijebiti.

background image

80

E-priručnik za prijenosno računalo

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

81