ASUS ROG GL552VX - Dno

background image

Dno

NAPOMENA: Donja se strana računala može razlikovati ovisno o modelu.

UPOZORENJE! Temperatura donjeg dijela prijenosnog računala može se

zagrijati tako da bude vruća za vrijeme upotrebe ili punjenja baterijskog

modula. Kada radite na prijenosnom računalu, nemojte ga stavljati na

površine koje mogu zaklanjati ventilacijske otvore.

VAŽNO! Trajanje baterije ovisi o korištenju i specifikacijama ovog

prijenosnog računala. Baterijski modul ne može se rastaviti.

Baterijski modul

Baterijski modul automatski se puni čim se prijenosno računalo

priključi na električni izvor napajanja. Za vrijeme punjenja,

prijenosno računalo napaja se iz baterijskog modula.

background image

20

E-priručnik za prijenosno računalo

Opružni zasun baterije

Opružni zasun baterije automatski zabravljuje baterijski modul

na svom mjestu nakon njegova ulaganja u utor za bateriju.

VAŽNO! Ovaj zasun mora biti u otvorenom položaju prilikom

vađenja baterijskog modula.

Ručno zaključavanje baterije

Ručno zaključavanje baterije koristi se kako bi baterija bila

osigurana. Ova brava mora se ručno pomaknuti u položaj

zaključano ili otključano kako bi se umetnula ili izvadila baterija.

Ventilator

Ventilacijski otvori osiguravaju ulaz hladnog zraka i izlaz toplog

zraka iz prijenosnog računala.

UPOZORENJE! Pobrinite se da papir, knjige, odjeća, kabeli ili

drugi predmeti ne zaklanjaju bilo koji ventilacijski otvor i tako

uzrokuju pregrijavanje.

Poklopac pretinca

Ovaj poklopac štiti mjesta u prijenosnom računalu koja su

rezervirana za module prijenosnih tvrdih diskova (HDD), SDD (M2.

2280) i memorije sa slučajnim pristupom (RAM).

NAPOMENA: Više pojedinost o tome kako se mijenjaju i ugrađuju

HDD i RAM moduli prijenosnog računala pronaći ćete u poglavlju 5:

Nadogradnja prijenosnog računala u ovom e-priručniku.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

21