ASUS ROG GL552VX - Pohja

background image

Pohja

HUOMAUTUS: Alapuolen ulkomuoto saattaa vaihdella mallin mukaan.

VAROITUS! Kannettavan tietokoneen pohjavoi lämmetä tai kuumentua

käytettäessä tai akkua ladatessa. Älä aseta kannettavalla tietokoneella

työskennellessäsi sitä pinnoille, jotka voivat tukkia tuuletusaukot.

TÄRKEÄÄ! Akun kesto määräytyy käytön ja kannettavan tietokoneen

teknisten tietojen mukaan. Akkua ei voi purkaa.

Akku

Akku latautuu automaattisesti, kun kannettava tietokone

liitetään virtalähteeseen. Ladattuna akku toimii kannettavan

tietokoneen virtalähteenä.

background image

20

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Akun jousilukko

Akun jousilukko lukitsee akun automaattisesi paikalleen, kun

akku on asetettu akkulokeroon.

TÄRKEÄÄ! Tämä lukko tulee pitää lukitsemattomassa asennossa,

kun akku poistetaan.

Manuaalinen akkulukko

Manuaalista akkulukkoa käytetään säilyttämään akkulukko

suojattuna. Tämä lukko tulisi manuaalisesti siirtää lukittuun

tai avattuun asentoon laittaaksesi sisään tai poistaaksesi

akkuyksikön.

Tuuletusaukot

Tuuletusaukot mahdollistavat viileän ilman pääsyn kannettavaan

tietokoneeseen ja kuuman ilman poistumisen siitä.

VAROITUS! Varmista, etteivät paperi, kirjat, vaatteet, kaapelit tai

muut esineet tuki tuuletusaukkoja, muuten laite voi ylikuumentua.

Osaston kansi

Tämä kansi suojaa siirrettäville kiintolevyille (HDD), SDD (M.2

2280) ja random-access memory (RAM) -moduuleille varattuja

tiloja kannettavassa tietokoneessa.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja kannettavan tietokoneen HDD:n

ja RAM-moduulien asentamisesta tämän e-käyttöoppaan Luvusta

5: Kannettavan tietokoneen päivitys -osasta.

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

21