ASUS ROG GL552VX - REACH

background image

REACH

Regulatiivse raamistiku REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and

Restriction of Chemicals - Kemikaalide registreerimine, hindamine, legaliseerimine

ja kohaldatavad piirangud) nõuetele vastamiseks oleme avaldanud andmed

keemiliste ainete sisalduse kohta meie toodetes ASUS REACH veebisaidil

http://csr.asus.com/english/REACH.htm.