ASUS ROG GL552VX - Esmakordne käivitamine

background image

Esmakordne käivitamine

Kui käivitate arvuti esmakordselt, kuvatakse ekraanipiltide seeria,

et juhendada teid operatsioonisüsteemi Windows® 10 põhisätete

konfigureerimisel.

Sülearvuti esmakordne käivitamine:

1.

Vajutage toitenuppu sülearvutil. Oodake mõni minut, kuni

kuvatakse häälestusaken.

2.

Valige häälestusaknas oma piirkond ja keel, milles soovite

sülearvutit kasutada.

3.

Lugege hoolikalt läbi litsentsi tingimused. Valige I accept

(Nõustun).

4.

Järgige ekraanijuhiseid, et konfigureerida järgmised põhiüksused:

• Mugandamine

Looge internetiühendus

• Sätted

Teie konto

5.

Pärsast lihtsamat häälestust jätkab Windows® 10 teie rakenduste

ja eelissätete installimistega. Ärge oma sülearvutit seaditamise

ajal välja lülitage.

6.

Kui seadistamine on lõppenud, kuvatakse Desktop (Töölaud).

MÄRKUS. Selles jaotises toodud ekraanipildid on ainult viitelise

iseloomuga.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

45