ASUS ROG GL552VX - Funktsiooniklahvid

background image

Funktsiooniklahvid

Sülearvuti klaviatuurilt saab funktsiooniklahvide abil käivitada järgmised

käsud.

Lülitab sülearvuti režiimi Sleep mode

(puhkerežiimile)

Lülitab režiimi Airplane mode (lennurežiimi)

sisse-välja

MÄRKUS. Airplane mode (lennurežiimi)

aktiveerimisel on kõik traadita ühendused välja

lülitatud.

Vähendab ekraani heledust

Suurendab ekraani heledust

Lülitab ekraanipaneeli välja

Ekraanirežiimi ümberlülitus

MÄRKUS. Veenduge, et teine kuvar on sülearvutiga

ühendatud.

background image

36

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Lülitab puuteplaadi sisse-välja

Lülitab kõlari sisse-välja

Alandab kõlari helitugevust

Tõstab kõlari helitugevust