ASUS ROG GL552VX - Vaade alt

background image

Vaade alt

MÄRKUS. Sõltuvalt mudelist või põhja välimus erineda.

HOIATUS! Sülearvuti alaosa võib kasutamisel või aku laadimisel

soojeneda või kuumeneda. Sülearvutiga töötamisel ärge paigutage seda

sellisele pinnale, mis võib tõkestada õhutusavasid.

OLULINE! Aku kestus sõltub sülearvuti kasutamisest ja tehnilistest

andmetest. Akut ei saa eemaldada.

Aku

Akupaketi laadimine toimub toitevõrku ühendatud sülearvutis

automaatselt. Kui aku on laetud, saab sülearvuti oma toite akult.

background image

20

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Aku vedrulukusti

Aku vedrulukusti lukustab automaatselt aku oma kohale, kui see

sisestatakse akupessa.

OLULINE! Aku eemaldamisel tuleb seda lukku hoida

lahtilukustatud asendis.

Käsitsi suletav akulukk

Käsitsi suletavat akulukku kasutatakse aku fikseerimiseks. Aku

seadmesse sisestamiseks või sellest eemaldamiseks tuleb lukk

käsitsi seada suletud või avatud asendisse.

Õhutusavad

Õhutusavad võimaldavad jahedal õhul sülearvutisse siseneda ja

soojal õhul väljuda.

HOIATUS! Veenduge, et mitte ükski õhutusava ei ole tõkestatud

paberi, raamatute, rõivaste, kaablite või muude esemetega, et

vältida seadme ülekuumenemist.

Pesa kaas

Kaas kaitseb sülearvutis pesi, kuhu on võimalik paigaldada

eemaldatavaid kõvakettaid (HDD), SDD (M.2 2280) ja muutmälu

(RAM) mooduleid.

MÄRKUS. Lisateavet ja juhiseid sülearvutisse HDD ja RAM-

moodulite paigaldamise kohta vaadake selle E-juhendi

5. peatükist: Sülearvuti täiendamine.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

21