ASUS ROG GL552VX - Дясна страна

background image

Дясна страна

Жак за слушалки/слушалки с микрофон

Този порт Ви дава възможност за свързване към

високоговорители с усилвател или слушалки. Можете да

използвате този порт за свързване на Вашите слушалки с

микрофон.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този порт не поддържа трипроводникови

3,5 mm микрофони.

Входен порт за микрофон

Входният порт за микрофон се използва за свързване на

Вашия Notebook PC към външен микрофон.

USB 2,0 порт

USB (Универсална серийна шина) порта е съвместим с USB

2.0 или USB 1.1 устройства като например клавиатури,

посочващи устройства, флаш устройства, външни твърди

дискове, високоговорители, камери и принтери.

Оптично устройство (при определени модели)

Оптичното устройство на Вашия Notebook PC може да

поддържа няколко дискови формата, като например CD,

DVD и/или Blu-ray дискове, които могат да са записваеми или

презаписваеми дискове.

background image

22

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Бутон за отваряне на оптичното устройство

Натиснете този бутон, за да се извади тавата на оптичното

дисково устройство.

Отвор за ръчно отваряне на оптичното устройство

Отворът за ръчно изваждане се използва за изваждане на

тавата, когато бутонът за отваряне не функционира.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отворът за ръчно изваждане да се

използва само когато бутонът за отваряне не функционира.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздел

Използване на оптичното устройство в това ръководство.

Гнездо за Kensington® заключване

Гнездото за Kensington® заключване Ви дава възможност да

заключите Notebook PC като използвате продукти за защита

на преносими компютри, съвместими с Kensington

®

.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

23