ASUS ROG GL552VX - Приложения

background image

Приложения

background image

104

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

DVD-ROM устройството Ви дава възможност да разглеждате и създавате свои

собствени CD и DVD дискове. Можете да закупите допълнителен софтуер за

гледане на DVD дискове, за да гледате DVD заглавия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Само определени модели имат DVD-ROM устройство.

Информация за регионите

Възпроизвеждането на DVD филми включва MPEG2 видео декодиране,

цифров AC3 звук и декодиране на защитено CSS съдържание. CSS (понякога

наричана още защита от копиране) е името дадено на схемата за защита на

съдържанието, което се използва във филмовата индустрия, за да се защити

съдържанието от незаконен презапис.

Въпреки, че много правила се прилагат на притежаващите CSS лицензи,

правилото, което е най-уместно е ограничение за възпроизвеждане на

съдържание в даден регион. За да се улесни разпределението на филми по

региони, DVD филмите се пускат за специален географски регион, което е

обяснено по-долу в “Определения за региони”. Авторското право изисква

всички DVD филми да бъдат ограничения за определен регион (обикновено

се кодират за региона, в който ще се продават). Съдържанието на DVD филма

може да се пусне в много региони, но правилата на CSS изискват всички

системи да могат да възпроизвеждат криптирано CSS съдържание само за
един регион.

ВАЖНО! Тази регионална настройка може да се променя до 5 пъти с

помощта на софтуер,с лед което е възможно възпроизвеждането на

DVD филми само с последната регионална настройка. Промяната на

регионалния код след това изисква фабрично нулиране на системата,

което не се покрива от гаранцията. Ако е необходимо нулиране,

потребителят покрива разходите по доставката и нулирането.